Mým prvním pracovištěm v chirurgickém vzdělání byl Masarykův onkologický ústav. Zařízení, kde se léčí nádory všeho druhu na špičkové úrovni. Pracoviště, na kterém se dělá velmi kvalitní medicína. Proto mi bylo ctí využít nabídky na spolupráci a zapojit se do programu rekonstrukce prsu u pacientek, u nichž je nutné prs z onkologických důvodů odstranit.

Pracovníci Masarykova onkologického ústavu poskytují pacientkám péči od prvního záchytu nádorupo kompletní rekonstrukci prsu. Současné možnosti medicíny jsou velké a nádor prsu, pokud je zachycen v ranných stádiích, je poměrně dobře léčitelná diagnóza. Většinu žen lze vyléčit tak, že prs zůstane zachovaný. V některých případech je ale nutné odstranit celý prs. Taková žena pak stojí před rozhodnutím, zda a jaký rekonstrukční výkon prsu chce podstoupit, kdy chce rekonstrukci prsu podstoupit a jaký očekává po rekonstrukci prsu výsledek.

V současné době dělíme rekonstrukce prsu na okamžité (včasné) a odložené. Okamžité rekonstrukce prsu jsou ty výkony, při kterých se začíná s rekonstrukcí ihned v rámci jedné operace souběžně s odstraněním nádoru. Odložené rekonstrukce prsu jsou takové výkony, které se provádí až po určité době od odstranění prsu. Většinou po kompletním zahojení, po ukončení chemoterapie nebo radioterapie. Žena tedy chodí určitou dobu bez prsu. Oba postupy mají své výhody a nevýhody. Výhodou okamžité rekonstrukce je zkrácení doby, kdy je žena bez prsu. Na druhé straně může být ale tento postup s určitými nevýhodami. Výhody a nevýhody jednotlivých postupů je nejlepší probrat s Vaším lékařem, nejlépe chirurgem nebo klinickým onkologem.

Prs je možné nahradit pomocí cizího nebo vlastního materiálu. Cizím materiálem máme na mysli expander a implantát. Vlastním materiálem je pak zejména tkáň z břicha nebo z hýždě.

Sjednejte si konzultaci Zašlete nám dotaz