Druhým nejčastějším úžinovým syndromem, který řeším ve své praxi, je útlak nervu ulnárního v oblasti lokte. Nervus ulnaris je jeden ze tří hlavních nervů na horní končetině a jeho funkce je jak sensitivní, čili přenáší citlivost, tak motorická, čili dává podnět svalům, aby správně pracovaly. Proto při jeho útlaku jsou postiženy obě složky. Syndrom kubitálního kanálu se tedy vyznačuje především brněním malíčku a nemožností pohybu malíčků v určitých směrech (ve směrech, které jsou zajišťovány svaly inervovanými n.ulnaris). Přesnou diagnostiku útlaku nelze stanovit pouze klinicky pohledem, ale je zapotřebí speciální neurologické vyšetřeníEMG , které útlak ulnárního nervu prokáže. Aby bylo zjištění místo postižení co nejpřesnější, spolupracuji s neurologickou klinikou Fakultní nemocnice U sv.Anny v Brně. Nicméně pokud je útlak ulnárního nervu diagnostikován v jiných zařízeních nic nebrání brzké operaci na naší klinice. Je třeba jen rozlišit, jestli se jedná o kubitální kanál nebo o syndrom Guyonova kanálu, který je v oblasti zápěstí. To může být velmi těžké. Rovněž je důležité odlišit další formy poškození ulnárního nervu, které by šly léčit bez operace, jako např. frikční neuropatii n.ulnaris, při které nerv jen vyskakuje ze svého žlábku.

Kubitální kanál, ač se to zdá jako hrozné slovo, každý z nás velmi důvěrně zná. Lidově je to tzv. „brňavka“. Přesně tam, kde se udeříte a pak cítíte brnění až do konečků prstů a nemůžete s nimi pohnout. Tak tak se cítí nemocný se syndromem kubitální kanálu.

Nevíme přesně, proč tento syndrom vzniká. Obviňujeme monotónní práci např. brusičů skla, mohlo by se jednat o následek entezopatií lokte nebo zlomeniny lokte. Navíc problém útlaku ulnárního nervu není jen v oblasti lokte. Od lokte nahoru prochází nerv takovou svalovou kaskádou, kde rovněž může být utlačen, od lokte dolů jde přes skupinu ohýbačů prstů, která má velmi silnou povázku. Proto je třeba nerv uvolnit min 7 cm nad loket a alespoň 13 cm pod loket.

Tradičně jsme prováděli tzv. transpozici ulnárního nervu. Tato operace uvolnila nerv ze svého žlábku a přemístila ho do nové polohy na přední straně lokte. Ukázalo se, že tato metoda nemá dobré výsledky a proto ji provádíme jen ve výjimečných případech. Metodou první volby je v současnosti endoskopické uvolnění ulnárního nervu. V České republice je standardně prováděna na neurologickém pracovišti v Ústí nad Labem, na plastice v Hradci Králové a na naší klinice. Tyto 3 pracoviště byly rovněž hlavními propagátory endoskopického uvolnění ulnárního nervu.

výsledná jizva po endoskopickém uvolnění n.ulnarisendoskopické uvolnění ulnárního nervu v oblasti lokte
Sjednejte si konzultaci Zašlete nám dotaz